Kamienica Rewolucji 29

kamienica2

Zaskakujący, zadziwiający i oszołamiający – tak można opisać projekt, którego tematem stała się kamienica przy Rewolucji 29. Niezwykłe spojenie literatury, rozumianej nie zawsze konwencjonalnie, muzyki łódzkich zespołów, gry świateł i obrazów. Spacery po wnętrzu rozpadającej się kamienicy połączone z doświadczeniami świata wirtualnego. Imponujący, monumentalny projekt, mówiący o historii – tym, co było, co jest i co może nastąpić.

13 czerwca 2014 r., 18:30
ul. Rewolucji 29, podwórze

Kamienica Rewolucji 29 – więcej niż literatura

Adresowany do odbiorców w każdym wieku projekt „Kamienica Rewolucji 29 – więcej niż literatura” jest wymierzony w stereotypowe postrzeganie literatury i sztuki. Zrodził się m.in. ze znudzenia szarością, monotonią i pozorną banalnością miejskiej przestrzeni. Jego twórcy chcą oddemonizować i ocieplić łódzkie podwórko przy ulicy Rewolucji 29 i oddać temu miejscu głos: pozwolić samej kamienicy mówić o swojej historii, snuć opowieść o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (widzianych jako ewolucja: od narodzin – poprzez rozpad – ku odrodzeniu). Z drugiej strony – marzeniem autorów jest oddanie w ręce mieszkańców Łodzi tekstu kultury przekraczającego wszelkie podziały medialne, literackiej (w punkcie wyjścia) opowieści, która zaprasza odbiorców do interakcji i w której słowo jest zaledwie jednym z wielu współopowiadaczy historii.

Na projekt składa się wiele działań: m.in. utwory o charakterze wizualnym rozpisane na murach kamienicy, czy wpisujące się naturalnie w przestrzeń jej podwórka instalacje artystyczne, ukrywające w sobie literackie spotkanie, na które może nie każdy będzie chciał się odważyć (w wielu wypadkach ich częścią staną się niekonwencjonalnie zapisane teksty, które będzie można też po prostu zabrać ze sobą w świat, wyważając tym samym ramy tradycyjnej literackiej komunikacji). Dzięki mrocznej historii ujętej w dostępnym on-line oraz wydanym w limitowanej serii (rozdawanym za darmo) gamebooku, artyści zaoferują też możliwość wirtualnego spaceru po niedostępnym dla uczestników Festiwalu wnętrzu rozpadającej się kamienicy. Charakter tej mrocznej opowieści podkreślać i współtworzyć będzie (w elektronicznej publikacji oraz w przestrzeni podwórka w trakcie koncertu) muzyka ambientowa łódzkich twórców (K. oraz Skinny Girls). Całości dopełni zaś dokumentująca i rozwijająca projekt strona www.

Odbiorcy będą więc mogli czytać historię kamienicy wprost z jej ścian, a dociekliwi odkryją ją może i na kamieniach podwórka. Dostaną szansę, by dotknąć jej, zobaczyć, a nawet posłuchać – i to w miejscu, w którym się ona działa, dzieje nadal i będzie jeszcze dziać. Brama przy Rewolucji 29 poprowadzi zatem w świat, w którym przestrzeń codzienności splecie się nierozerwalnie z tą artystyczną, a odbiorca – wchodząc w podwórko – stanie się zarazem gościem literackiego świata, który co krok zapraszać go będzie do niekonwencjonalnych gier (nie tylko) ze słowem.

Projekt inspirowany jest opowieściami dawnych i obecnych mieszkańców kamienicy oraz jej aktualną sytuacją. Wpisuje się w kontekst sztuki przestrzeni miejskiej, poezji konkretnej czy – ogólniej – literatury wizualnej, performance’u, wkracza w obszar sztuk wizualnych i literatury elektronicznej. Kontekstem do mówienia o nim mogłyby być choćby prace Małgorzaty Dawidek Gryglickiej czy duetu Mariusz Pisarski-Marcin Bylak, ale też dzieła Alana Kaprowa, Gerarda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego, czy Iana Hamiltona Finlaya. Ze strony autorów (studentów specjalności twórcze pisanie w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ) jest próbą pokazania, że kulturoznawstwo to nie „kuźnia bezrobotnych” a sztuka literacka nie tylko nie musi być schematyczna, ale też może ciekawie wnikać w tkankę miasta.

Projekt stworzyli studenci studiów licencjackich i magisterskich. Młodzi i ambitni, niedający się spętać konwencjom, chcący promować pisanie jako sztukę, która ma swoje miejsce nie tylko na papierze, ale również w realnej i wirtualnej przestrzeni. Otwarci na wszelkie eksperymenty i gry z kulturą, literaturą i czytelnikami. Opiekunami projektu są dr Agnieszka Przybyszewska i dr Leszek Karczewski.

&nbps;