„Mit 200 Sachen ins Meer”, Teatr RambaZamba

„Szalony” – to słowo najlepiej opisuje teatr RambaZamba. I nie jest to pojęcie pejoratywne – to określenie estetyki wyrazu, w którym niepełnosprawność jest przeżywana jako siła. Teatr RambaZamba bowiem to integracyjny projekt teatralny dla osób z tzw. niepełnosprawnością umysłową. Jednak tematy w nich poruszane nie skupiają się wokół problemów innych, niż te codzienne dla każdego: opowiadają o wyrzutkach, braku przystosowania, o miłości i śmierci, kobiecie i mężczyźnie, prawu do tego by być dzikim/nieujarzmionym. To, że aktorzy są nieco „inni” czyni ich sztukę bezpośrednią, poetycką i spontaniczną.

Równość pod przymusem? O współczesnych relacjach i wzajemnych oczekiwaniach względem siebie na ulicy i w teatrze.*

Kim jest Inny? Kim jestem Ja?

Celem konferencji jest spojrzenie na relację Ja – Inny z wielu perspektyw: antropologicznej, psychologicznej, teatralnej, społecznej i z perspektywy indywidualnych doświadczeń.

Uczestnicy spotkania:

Edwin Bendyk dziennikarz, publicysta i pisarz, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, członek zespołu pisma „Polityka”. Zajmuje się  tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym.  Prowadzi blog „Antymatrix”. Jego ostatnia książka pt. „Bunt Sieci” (Warszawa 2012) poświęcona jest protestom anty-ACTA.

Anna Izabela Brzezińska psycholożka, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, liderka Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, członkini Komitetu Psychologii PAN i Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN. Interesuje się problemami rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Redaktorka serii publikacji poświęconych aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności. Od roku 1972 nauczycielka akademicka, promotorka szesnastu doktoratów. Współpracuje z ośrodkami kształcenia nauczycieli oraz uniwersytetami III wieku.

Sylwia Chutnik kulturoznawczyni, działaczka społeczna, pisarka, laureatka Paszportu Polityki 2008 w kategorii Literatura za debiutancką powieści „Kieszonkowy atlas kobiet”. Absolwentka gender studies, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Fundacją MaMa, zajmującą się prawami matek. Jako przewodniczka miejska oprowadza po Warszawie autorskimi trasami śladami wybitnych kobiet. Laureatka Społecznego Nobla Ashoki.

Magdalena Gałaj tancerka, performerka, psycholożka,  zaangażowana w wiele działań społecznych:  prowadziła m.in. pomoc psychologiczną w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, warsztaty uczące osoby niepełnosprawne funkcjonowania w pracowniczych grupach wsparcia przy Stowarzyszeniu EKON- Niepełnosprawni dla Środowiska. Brała udział w spektaklu Rafała Urbackiego „W Przechlapanem” w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Cel swoich działań określa jako stwarzanie sytuacji „oswajania” osób sprawnych i niepełnosprawnych.

Justyna Lipko Konieczna kulturoznawczyni, dramaturżka, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka scenariuszy teatralnych. Zawodowo związana z Teatrem Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie oraz Teatrem 21.

Prowadzenie:

Justyna Sobczyk pedagożka teatru, kieruje Działem Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, założycielka Teatru 21, w którym aktorami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Organizator: Festiwal Łódź Czterech Kultur 2014

* Na podstawie tytułu artykułu Marty Rawłuszko Równość pod przymusem. Edukacja antydyskryminacyjna osób dorosłych a zjawisko reaktanacji, [w:] (Nie)warto się różnić? Dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej. Notatki z pracy trenerskiej, pod red. Mai Branki, Dominiki Cieślikowskiej, Jagody Latkowskiej, wyd. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2013.

Patronem wizyty Teatru RambaZamba jest festiwal Terapia i Teatr, a opiekę merytoryczną nad projektem objął Instytut Teatralny. Partner projektu – Teatr Pinokio.

14 czerwca 2014 r., 16.00 spektakl, 17.30 konferencja
Teatr Pinokio, ul. Kopernika 16
www.theater-rambazamba.org

&nbps;